سياست گذاري در جهت توسعه علم و فناوري در وزارت نفت از سوي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري صورت مي پذيرد تا ضمن بررسي ظرفيت هاي داخلي و خارجي، راه هاي توسعه فناورانه صنعت نفت را دنبال کند. اين سياست ها در تمام صنعت نفت با کمک واحدهاي پژوهش و فناوري چهار شرکت اصلي و ده ها شرکت فرعي دنبال مي شود که مجموعه اي شامل صدها نيروي متخصص راهبري آن را بر عهده دارند. همزمان يکي از بزرگترين بازوهاي پژوهشي در کشور با عنوان پژوهشگاه صنعت نفت ضمن بهره گيري از توان نخبگان علمي کشور نقش قابل توجهي در رفع نيازهاي ضروري صنعت نفت داشته است. همکاري با ده ها مجموعه پارک علم و فناوري و ايجاد بزرگترين پارک فناوري و توسعه استارتاپ هاي کشور در صنعت نفت از جمله امکانات ديگر وزارت نفت براي توسعه است. اين وزارتخانه همچنين براي حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شوراي حمايتي تشکيل داده است. دانشگاه صنعت نفت نيز همزمان با توسعه علمي، تربيت نيروهاي متخصص را بر عهده دارد. ضمن اينکه استفاده از ظرفيت همکاري با دانشگاه ها و تمام بدنه تخصصي و علمي کشور براي توسعه بومي صنعت نفت به کار گرفته شده است. موسسه مطالعات بين المللي انرژي نيز به عنوان يک مرجع علمي وظيفه آناليز و تحليل داده ها را بر عهده دارد.دستیابی به تکنولوژی های جدید و تثبیت آنها به عنوان تاثیر گذارترین عامل در تولید، نیازمند انجام تحقیقات متناسب و هدفمند است، نقش و جایگاه تحقیق و توسعه در توسعه صنعت نفت امری بدیهی و انکار ناپذیر است. آنچه در واحدهای پژوهش و توسعه باید در نظر گرفته شود، انجام تحقیقات بنیادی و علمی و کاربردی کردن آنها در تولید یک محصول و بستر سازی استفاده از آن محصول در سطح برزگتر و در نهایت بهینه سازی عملکرد است. رویکرد کنونی صنعت نفت دانش محور و فناوری محور است و به دلیل وجود تقاضای جدید در صنعت نفت، لازم است محیط های علمی و تحقیقاتی نیز در راستای نیازهای صنعت نفت حرکت کنند. تحقیق و توسعه در صنعت نفت در واقع موتور محرک توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشورمان است، زیرا با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک سو و نیاز روز افزون ملی و بین المللی به این منبع خدادادی، هر گونه تلاش برای روز آمد کردن این صنعت با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، استفاده بهینه از منابع، امکانات، تجهیزات و تأسیسات و بهره برداری اصولی و منطقی و صیانت از آنها با استفاده از فناوری های پیشرفته و فراهم کردن زمینه ها و بسترهای مناسب برای انجام پژوهش و نیز جذب و بومی سازی فناوری های نوین، بسیار تأثیر گذار و حیاتی است.

 

 

امروزه برای فروش ایده های تازه و بدل شدن به یک مرجع علمی جهانی نیازمند زیرساخت های مناسب هستیم. از این رو یکی از سیاست های افزایش مراکز تولید علم در بخش های مختلف صنعت نفت، ایجاد زیرساخت مورد نیاز جهت دستیابی به فناوری های جدید است. ضمن آنکه دستیابی به فناوری به میزان زیادی بستگی به کیفیت دانش و مهارت نیروی انسانی دارد. علاوه بر مراکزی که به آنها اشاره شد در تمامی شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت واحدهای پژوهش و فناوری حضور دارند که قطع وابستگی بسیاری از اقلام در دوره تحریم ها از سوی این نیروها صورت گرفته است. هم اکنون دستیابی به آنها در صنعت نفت گام جدید برای قطع وابستگی به ویژه در شرایط تحریم محسوب می شود. همزمان دستیابی به تکنولوژی ساخت تجهیزات مهم مورد نیاز و یا تامین بخش عمده کالاها در داخل کشور نتیجه همین تحقیق و توسعه طی سال های اخیر بوده است. افزایش سهم و ارتقای جایگاه صنعت نفت و گاز در سطح منطقه و جهان و افزایش استحصال و استخراج نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، به همراه استفاده بهینه از ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه اقتصادی کشور همگی به توسعه صنعت نفت بستگی دارد. از این رو پژوهش و فناوری برای توسعه این صنعت، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.گروه دورانV6.0.19.0