به‌طور طبيعي سالانه در صنعت نفت بايد بيش از 20 تا 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري شود، اگر اين رقم کاهش يابد کل چرخه دچار اختلال مي‌شود. راه‌هاي متعددي در صنعت براي تأمين مالي پروژه‌ها از جمله استفاده از صندوق توسعه ملي، فاينانس خارجي، منابع بانکي و بازار پول، اوراق مشارکت و انواع اوراق مالي اسلامي يا فروش بخشي از سهام شرکتي براي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي جديد وجود دارد که مديران شرکت‌هاي نفتي به‌خوبي آن را تجربه کرده‌اند و در بازار بورس هم شناخته شده است. افزون بر اين راه‌ها بايد از ابزارها و روش‌هاي ديگري نيز براي تأمين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت استفاده کرد. بخشي از توسعه صنعت نفت نيازمند فناوري و بخش ديگر نيازمند تأمين مالي است. ده‌ها ميليارد اعتبار براي توسعه صنعت نفت، توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي، نوسازي و بازسازي تأسيسات نفت نياز است که البته وزارت نفت تنها به يک روش الگوي جديد قراردادهاي نفتي اتکا نکرده و قراردادهاي EPC و يا EPD نفت هم در دستور کار قرار دارد و بخشي از منابع را هم از بازار سرمايه از طريق اوراق منابع جذب کرده تا جريان فعاليت زنده باشد.در پنج سال آينده طرح‌هاي نيمه‌تمام بخش پتروشيمي بيش از 30 ميليارد دلار خواهد بود که اين طرح‌ها در حال پيشرفت هستند و سرمايه‌گذاران قادر به تأمين اين هزينه هستند، اما هرچه بتوان از سرمايه‌هاي خرد در جامعه استفاده کرد امکان تکميل اين طرح‌ها و طرح‌هاي جديدتر بيشتري فراهم مي‌شود. همچنين مي‌توان تا 20 ميليارد دلار در طرح‌هاي پتروپالايشگاهي و بهسازي پالايشگاه‌هاي موجود و پالايشگاه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري کرد. سرمايه‌گذاري در پتروشيمي و پتروپالايشگاه‌ها در کل از سوي شرکت‌هاي بخش خصوصي و بخش کمي نيز از سوي نيمه‌ خصوصي‌ها به‌ منظور تقويت آنها انجام مي‌شود. انجام سرمايه‌گذاري در صنعت گاز بيشتر دولتي است و بخش کمي از آن مانند شبکه‌هاي توزيع از سوي بخش خصوصي انجام مي‌شود. البته بخش خصوصي مي‌تواند در پروژه ذخيره‌سازي زيرزميني گاز نيز حضور داشته باشد که در حال آغاز شدن است. طرح‌هاي استخراج و اکتشاف و توليد نفت از ديگر زمينه هاي سرمايه گذاري است هر چند انتظار نمي رود که شرکت‌هاي ايراني ريسک اکتشاف را بپذيرند، بلکه محلي را که از سوي دولت و شرکت ملي نفت ايران اکتشاف شده و مشخص است توسعه دهند، يا در ميداني که در حال بهره‌برداري است نگهداشت توليد صورت پذيرد. زمينه‌هاي بسياري در اين باره براي بخش نفت و گاز وجود دارد.
 
 
 
 
موضوع تأمين مالي به عنوان يکي از مهمترين الزامات اجراي پروژه‌هاي توسعه در صنعت نفت کشور محسوب مي‌گردد. با توجه به اينکه استفاده از ابزارهاي سنتي و شرکتي تأمين مالي به دليل تشديد محدوديت‌هاي بين المللي و تنگناهاي مالي موجود‍‍‍، به راحتي امکان‌پذير نيست؛ بکارگيري ابزارهاي نوين تأمين مالي پروژه محور بر پايه‌ي مهندسي مالي با تأکيد بر ظرفيت‌هاي بازار پول و سرمايه و همچنين تعريف ساز و کارهاي جديد بين‌المللي براي مبادلات مالي بخش نفت ميتواند گامي مؤثر در جذب منابع و تسهيل مبادلات مالي صنعت نفت کشور و در مسير اقتصاد مقاومتي باشد. تجربه موفق توسعه ميدان گازي پارس جنوبي که عامل مهمي در توسعه صنعت و اقتصاد کشور بود مي تواند با روش هاي متنوع سرمايه گذاري در ديگر مناطق نيز تکرار شود. ايران به منظور توسعه ميدان گازي مشترک پارس جنوبي از سال 1377 تا سال 1398 رقمي معادل 68 ميليارد دلار و 33 هزار ميليارد ريال در اين بخش سرمايه گذاري کرده است. اين مقدار براي صنايع پتروشيمي منطقه بالغ بر 8 ميليارد دلار، 18 ميليون يورو و 172.250 ميليارد ريال برآورد مي‌شود. (بدون در نظر گرفتن نوسان‌هاي ارزي) در زمينه زيرساختي نيز بالغ بر 25 هزار ميليارد ريال سرمايه‎گذاري صورت گرفته است.


گروه دورانV6.0.19.0